Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Treść regulaminu musi znać każdy użytkownik.
andrzejki
Forumowicz
Posty: 40
Rejestracja: 01 cze 2013, 19:07
Imieniny:

Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Post autor: andrzejki » 13 cze 2014, 12:39

Skoro poruszono temat organizacji zlotów poniżej przedstawiam opracowane kiedyś ramowe zasady ich organizacji. Dla mniejszych zlotów nie wszystkie punkty maja zastosowanie. Ale mam nadzieję,że zapoznanie się z nimi przyszłym organizatorom wiele pomoże i zwróci uwagę na pewne niebezpieczeństwa z nimi związane. Wprawdzie przy tym systemie organizacji naszych zlotów nie obowiązują formalne wymogi ale ....

Zasady organizacji imprez carawnaingowych.

Mając na uwadze wypracowanie w miarę jednolitych zasad organizacji imprez (zlotów) carawaningowych, celem zapewnia dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa uczestnikom zlotu, a także dla zapewnienia minimum zasad bezpieczeństwa podczas imprezy, wskazane jest przestrzeganie przez organizatorów poniższych zasad.

Punkt I - ogólne zasady organizacyjne:
1. wszyscy uczestnicy imprezy powinni zostać powiadomieni o dokładnym miejscu jej przeprowadzenia, sposobu oznaczenia dojazdów, godzin w jakich należy się zgłaszać, oraz mieć indywidualny regulamin imprezy (może być wręczany po przybyciu na zlot lub wywieszony na tablicy ogłoszeń). Dopuszcza się w przypadku ogłoszenia internetowego o zlocie zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej,
2. każdy uczestnik w momencie przyjazdu podpisuje dokument o przyjęciu do wiadomości i stosowania się do tych przepisów i regulaminów.
3. teren imprezy winien być w miarę możliwości wygrodzony lub oznaczony w innej formie np. taśmy drogowe,
4. przy wjeździe (lub przy biurze imprezy) winna znajdować się informacja o adresie i telefonie najbliższego ośrodka zdrowia (w miarę możliwości telefon do najbliższego lekarza) oraz telefony do Komisariatu Policji i Straży Pożarnej, a także program imprezy wraz z osobami sprawującymi funkcje organizacyjne w trakcie jej trwania,
5. na dużych imprezach, z udziałem załóg z innych państw, wskazane jest w miarę możliwości zorganizowanie punktu medycznego,
6. na tablicy ogłoszeń lub biurze zlotu należy zamieścić informację o miejscu znajdowania się apteczki z podstawowymi środkami opatrunkowymi (gaza. wata, plaster, nożyczki, chusta lekarska, lek przeciwbólowy, rękawiczki gumowe itp.)
7. na tablicy ogłoszeń lub biurze zlotu należy wywiesić godzinowy program całego zlotu oraz imprez towarzyszących. Godzinowy program imprez winien być bezwzględne przestrzegany zarówno przez organizatorów jak i uczestników,
8. wskazane jest zapewnienie nagłośnienia w trakcie imprezy oraz możliwość bieżącego przekazywania komunikatów głosowych,
9. niezbędne jest wyznaczenie na terenie imprezy tras przejazdu i ewakuacyjnych, a przy dużych imprezach - stosowanie tabliczek kierunkowych i informacyjnych (np. WC, zmywalnia naczyń, spust nieczystości, składanie śmieci itp.)
10. jedna (lub kilka) wyznaczonych osób winna dokonywać rozmieszczenia wszystkich zgłaszających się uczestników zlotu, oraz zapewnić (poprzez właściwe ustawienie) możliwość sprawnej ewakuacji. Decyzje osoby odpowiedzialnej za to zagadnienie są bezwzględnie obowiązujące dla wszystkich uczestników imprezy (zlotu),
11. po ustawieniu na miejscu kampera lub przyczepy należy z tyłu pojazdu, na zewnątrz umieścić gaśnicę samochodową. Zdjęcie jej następuje z chwilą wyjazdu ze zlotu,
12. jeśli przewiduje się pobyt młodzieży w namiotach, powinno się do tego celu wyznaczyć specjalne miejsce uwzględniające specyfikę biwakowania z namiotami oraz młody wiek uczestników,
13. na terenie zlotu wszyscy uczestnicy winni nosić w widocznym miejscu plakietki identyfikacyjne (lub inne elementy wyróżniające np. chusty itp) celem wyeliminowania przechodzenia i pobytu osób postronnych.
14. organizator powinien z odpowiednim wyprzedzeniem np. 7 dni - powiadomić najbliższy Posterunek Policji (lub odpowiednio wcześniej Komendę Powiatową Policji) oraz najbliższą Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe o dokładnym sposobie dojazdu do miejsca imprezy, czasie jej trwania, oraz spodziewanej ilości uczestników.
Punkt II - biuro imprezy:
1. powinno być usytuowanie w miarę możliwości najbliżej wjazdu na teren imprezy,
2. powinny być wymienione osoby odpowiedzialne za pracę biura,
3. podać godziny pracy biura,
4. przy biurze powinien być wywieszony programu imprezy oraz (w przypadku rezygnacji z tablicy ogłoszeń) bieżące komunikaty.
Punkt III - rozpoczęcie imprezy:
- umieszczenie flag lub logo organizatora imprezy ( w przypadku uczestników z innych
krajów flagi narodowe),
- powitanie uczestników, zaproszonych osób oraz przedstawienie organizatorów,
- przedstawienie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych punktów programu,
- wyjaśnienie sposobu prowadzenia innych elementów imprezy takich jak np., wycieczki, rajdy, spływy, próby sprawnościowe itp.
- podanie informacji gdzie i kiedy będą wywieszane wszystkie bieżące komunikaty,
- formalne otwarcie zlotu (może dokonać organizator lub zaproszony gość typu VIP).
Punkt IV - próby sprawnościowe;
oooo projektując je należy uwzględnić :
- wartości techniczne próby , możliwości jej wykonania przez poszczególnych uczestników (w miarę potrzeb stosować punkty wyrównawcze) oraz widowiskowość danej próby,
- łatwość dojazdu na próbę,
- wystarczający teren do jej przeprowadzenia,
oooo bezpieczeństwo na próbie:
- zabezpieczyć taśmami strefę próby,
- wyznaczyć miejsca oczekiwanie pojazdów na próbę,
- uwzględnić kwestie bezpieczeństwa widzów, uczestników i sędziów,
oooo zapewnić niezbędne wyposażenie obsługujących próbę:
- wyróżniające elementy ubioru sędziów,
- zabezpieczenie punktów sędziowskich przed wpływami atmosferycznymi,
- zapewnienie niezbędnych protokołów z prób, stoperów, gwizdków, chorągiewek itp.,
- podać zasady obliczania wyników (punktacji).
Punkt V – dekoracje uczestników:
- odczytanie nazwisk zwycięzców poszczególnych prób,
- dekoracja zwycięzców ( w miarę możliwości zabezpieczyć podium) wręczenie pamiątkowych dyplomów, odznaczeń lub nagród.

Punkt VI - zakończenie imprezy :
- omówienie przebiegu całej imprezy,
- podziękowanie dla organizatorów i uczestników,
- przekazanie pamiątkowych upominków dla ekip zagranicznych,
- informacje o kolejnych zlotach.
- formalne zakończenie zlotu.
Punkt VII - organizatorzy:
- organizacją każdego zlotu winny zajmować się minimum dwie osoby. Jedna jest
odpowiedzialna za załatwianie wszelkich spraw organizacyjnych, druga zaś
odpowiada za sprawy bazy ( techniczne). Jednak praktyka wykazuje, że z uwagi na
różnorodność występujących zagadnień, kierownictwo zlotu powinno liczyć ok. 3-5
osób.


I organizatorom życzę jak najmniej kłopotów i jak najwięcej satysfakcji!
andrzejek.

Admin
Sheriff
Posty: 429
Rejestracja: 02 gru 2012, 16:27
Imieniny: 0- 0- 0
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: Zmiany w regulaminie 05/06/2014

Post autor: Admin » 14 cze 2014, 12:48

Dobrze by było aby "Zasady Organizacji Zlotów" opracowane przez andrzejki włączyć do regulaminu, jako "załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier".

Niech Ludzie wiedzą, że mamy jakieś standardy i czego się powinni spodziewać.

Aby wprowadzanie nowych zasad miało sens należy przeprowadzić dyskusję a potem podjąć decyzję.
Dlatego proszę Moderatorów o zainicjowanie dyskusji nad opracowaniem Kol. andrzejki

Awatar użytkownika
mazowszanka
Karawanier
Posty: 1502
Rejestracja: 02 gru 2012, 18:28
Lokalizacja: Mazowsze

Re: Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Post autor: mazowszanka » 15 cze 2014, 17:25

Jednego nie rozumiem dlaczego do tej pory nikt na to nie zwrócił uwagi?
Magda M.


Nie podchodź do byka od przodu, do konia od tyłu, a do idioty...w ogóle.

Awatar użytkownika
Sławcio
Karawanier
Posty: 3855
Rejestracja: 03 gru 2012, 09:44
Imieniny: 0- 0- 0
Lokalizacja: Mazowsze

Re: Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Post autor: Sławcio » 15 cze 2014, 17:31

Ale pytanie jest ze wszech miar, właściwie zadane.
Nawet andrzejki w takim kontekście umieścił swój post.
Nie możecie ale jak już robicie to róbcie to dobrze.
Przynajmniej ja tak to zrozumiałem.

Teraz warto się zastanowić nad szczegółami.
Można także pomyśleć, czy nie zalegalizować działalności i robić to zgodnie z prawem. 35as
Pozdrawiam Sławek
Nie mam już Viaderka i Devilnej Hondy. Mam za to inną Suzi. :D

Awatar użytkownika
Jasminum
Forumowicz
Posty: 292
Rejestracja: 21 kwie 2014, 17:05
Lokalizacja: Sochaczew

Re: Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Post autor: Jasminum » 15 cze 2014, 18:32

Organizatorom i administracji jest lepiej bez regulaminu. 35as
Za nic nie odpowiadają. 35as :chytry:
Dopóki nic się nie stanie :dobani:
Dobrze :ok: że u Nas tak nie ma ale warto pomyśleć na przyszłość. :zdrowko:
Kobiety powinny trzymać się razem

Awatar użytkownika
Irel
Regionalista
Posty: 2121
Rejestracja: 04 gru 2012, 15:25
Lokalizacja: Jura Północna
Kontakt:

Re: Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Post autor: Irel » 15 cze 2014, 19:56

Sławcio pisze:Można także pomyśleć, czy nie zalegalizować działalności i robić to zgodnie z prawem.
Też tak uważam. Sformalizowanie działalności jest dla KPB najlepszym, a wlaściwie jedynym rozwiązaniem. Trzeba skończyć wreszcie z dotychczasowa "partyzantką" zacząć działać profesjonalnie. Ponieważ KPB jest forum karawaningowym skierowanym do wszystkich bez wyjątku pasjonatów tej formy turystyki i wypoczynku, to szanując naszych userów, stworzenie ram prawnych takiej działalności jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Uważam, że do chwili uzyskania takiego statusu KPB nie powinno być organizatorem zlotów, czyli imprez o charakterze zorganizowanym za który organizatorzy ponoszą pełną odpowiedzialność. Może za to,za zgodą administracji, informować o spotkaniach czy innych imprezach karawaningowych organizowanych przez rożne podmioty. Dodatkowo, do chwili uzyskania osobowości prawnej przez KPB, posługiwanie się w oficjalnych materiałach nazwą czy logo KPB, jako organizatora lub współorganizatora jest nieuprawnione i powinno być traktowane jako nadużycie.
NICKT pisze:Jeśli to ubierzemy w regulamin, to nieprzestrzeganie lub niezrealizowanie któregoś z punktów czym skutkuje?
Kiedy zlot jest duży i musimy wypełnić wszystkie punkty, a kiedy zlot jest mały i nie musimy? I których nie musimy, a które musimy?
"Zasady Organizacji Zlotów" zamieszczone w regulaminie mają dotyczyć wyłącznie zlotów organizowanych przez KBP Karawanier.pl?

No i najważniejsza sprawa, czy KBP może być organizatorem zlotu? Już o tym dyskutowaliśmy, że fora bronią się przed nazywaniem tak tego. PZM ma jako organizacja w KRSie organizację zlotów (rajdów) i może organizować takie spotkania. Wtedy potrzebuje uregulowań prawnych - regulaminu.
Czy my jako podmiot możemy mieć regulamin organizacji zlotów, nie mogąc formalnie ich organizować?
Gdy KPB uzyska osobowość prawną, w/w pytania staną się bezprzedmiotowe.
Kiedy szereg uzurpacji zdradza zamiar wprowadzenia władzy despotycznej, to słusznym jest odrzucenie takiego rządu.1776r Deklaracja Niepodległości

Awatar użytkownika
Marian 1949
Ghost
Posty: 855
Rejestracja: 06 gru 2012, 21:43
Lokalizacja: Wiśniowa

Re: Załącznik dla organizatorów zlotów KBP Karawanier

Post autor: Marian 1949 » 29 cze 2014, 12:23

Dobrze że Andrzej poruszył temat regulaminu zlotów bo może jakieś punkty z tego regulaminu wybierzemy aby były małą wytyczną dla organizatorów jakiegoś spotkania sympatyków caravaningu tak dla bezpieczeństwa jak i sprawności prowadzenia takiego spotkania

A co do wypowiedzi Irka to zupełności ma rację 516
Pozdrawiamy: Zofia i Marian

ODPOWIEDZ

Wróć do „Regulamin - uwaga”